Trajnost

Nachhaltigkeit

Odgovornost


Mielejevo trajnostno ravnanje je posledica vrednot in tradicije podjetja ter nujno potrebna osnova za dolgoročni uspeh podjetja. Miele je član trajnostne organizacije UN Global Compact in podpisnik pobude »Charta der Vielfalt« (listina za raznolikost). Miele vsaki dve leti objavi trajnostno poročilo.

Več o Miele trajnostnem ravnanju

Informacije o kritičnih snoveh

Informacije o kritičnih snoveh skladno s 33. členom Uredbe (ES) 1907/2006

Več na Miele.de/Reach