Miele datoteke za prenos

1. Ta dogovor ureja prenos in uporabo Mielejeve programske opreme in informacij. S prenosom datoteke se uporabnik strinja s tem dogovorom.

2. Prenos datotek je praviloma na voljo 24 ur na dan sedem dni v tednu. Vendar Miele ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli prekinitve dostopa zaradi slabše kakovosti internetne povezave oziroma računalniškega sistema.

3. Miele bo skrbel za posodabljanje datotek za prenos na običajen način. Vendar si Miele pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni informacije in programsko opremo, zlasti zaradi upoštevanja tehničnega oz. gospodarskega napredka ali spremenjenih pogojev uporabe in okvirnih pogojev, tudi cenovno-komercialne narave, ne da bi to predhodno najavil ali opozoril na spremembo.          

Pravice in dolžnosti uporabe

1. Vsebine so pravno, zlasti avtorskopravno, zaščitene v korist podjetja Miele ali tretje osebe. Uporaba, zlasti razmnoževanje, razširjanje, navajanje, predvajanje, pošiljanje, omogočanje dostopa in druge vrste reprodukcije ter obdelava in predelava, je dovoljena samo z izrecnim predhodnim pisnim privoljenjem podjetja Miele ali vsakokratnega imetnika pravic.

2. Mielejeve programske opreme ni dovoljeno kopirati, prodajati naprej, posojati in predajati nepooblaščenim tretjim osebam. Mielejeva programska oprema vsebuje poslovne skrivnosti. Zato programske opreme ni dovoljeno obdelovati z vzvratnim inženiringom, dekompilirati, analizirati ali manipulirati v drugih uporabnih oblikah.

3. Če zakon o avtorskih pravicah določa, da mora biti uporaba pod določenimi pogoji izjemoma dovoljena brez privolitve, omejitve pravic uporabe, predvidene v predhodnih točkah, temu ne nasprotujejo.

4. Miele uporabniku priznava enkratno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe datotek za prenos, ki jo lahko kadar koli prekliče, z namenom podpore razvoja poslovanja v okviru obstoječih poslovnih dogovorov s podjetjem Miele. Kakršni koli avtorskopravni ali primerljivi zaznamki se prevzamejo nespremenjeno.

5. Miele opozarja, da prenos podatkov prek interneta poteka nezaščiteno. Ni mogoče izključiti možnosti, da nepooblaščena oseba opazi ali tudi ponaredi podatke.

Odgovornost

1. Razpoložljive vsebine in datoteke za prenos ter ta dogovor ne predstavljajo nobenega jamstva ali zagotovila. Prav tako iz njih ne morejo izhajati nobeni garancijski zahtevki.

2. Miele ne odgovarja za pravilnost, popolnost, kakovost in zanesljivost informacij ter za rezultate, dosežene z uporabo teh informacij. Miele ne odgovarja za kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz uporabe prenesenih datotek, kot so prekinitev delovanja, izgubljeni dobiček, izguba informacij in podatkov. Odločitve o uporabi programske opreme, ki jo Miele daje na voljo kot datoteke za prenos, lahko uporabnik sprejme samo v dogovoru s podjetjem Miele.

3. Miele ne odgovarja za škodo, ne glede na razlog, ki izhaja iz uporabe, nezmožnosti uporabe, kakršnih koli napak strojne ali programske opreme ali napačnih sistemskih nastavitev pri uporabniku. Uporaba datotek za prenos poteka na lastno odgovornost. Miele ne prevzema nobene odgovornosti za programsko opremo in informacije, zlasti glede njihove uporabnosti, pravilnosti, popolnosti in neokuženosti z virusi.                      

4. Odgovornost podjetja Miele je nadalje izključena za škodo, ki jo povzročijo virusi, trojanski konji, lažna svarila pred računalniškimi virusi (hoax) ali primerljivi programi, ter za programe, dele programov ali kode, ki povzročajo podobno škodo, uničenje ali zaustavitev sistemov ali njihovih delov. Uporabnik mora sam izvajati ukrepe za zaščito pred virusi in drugimi škodljivimi podatki.

5. Miele ne odgovarja za napake v prenosu podatkov, poslanih podjetju Miele, manipulacije teh podatkov, ki jih izvede tretja oseba, zlasti z nedovoljenim dostopom v omrežja in sisteme Miele, če takšnih dostopov ni pooblastilo podjetje Miele.

6. Odgovornost ni izključena, če gre za obvezno odgovornost, npr. v primerih naklepa, grobe malomarnosti, pri garancijah kakovosti ali bistvenih pogodbenih obveznosti zaradi poškodbe, v primeru poškodbe, ki ogroža življenje, telo ali zdravje, ter pri odgovornosti skladno z zakonom o garanciji za izdelke. Nadomestilo škode zaradi kršenja bistvenih pogodbenih obveznosti pa je omejeno na značilno, predvidljivo škodo, če ne gre za naklep ali grobo malomarnost. Obrnjeno dokazno breme v škodo uporabnika s tem ni povezano.

Ogled PDF-datotek

Za ogled PDF-datotek je potreben program Adobe Acrobat Reader.

Ogled CAD-podatkov

Podatki za načrtovanje omogočajo preprosto, hitro in zanesljivo načrtovanje v dvo- in deloma trodimenzionalnem pogledu od spredaj in v tlorisu. Podatki, pomembni za načrtovanje, kot so mere, mesta priključkov in potrebne inštalacije na mestu, so priloženi.

Za ogled CAD-datotek je praviloma potrebna posebna programska oprema. CAD-podatki podjetja Miele so na voljo v različnih formatih in so združljivi z običajnimi CAD-programi:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Datoteke s skicami strojev so po potrebi označene z vrsto gretja »EL« (električno), »D« (parno) ali »G« (plinsko). Dodatne oznake »D«, »S«, »V« ali »R« pomenijo tloris, stranski ris, pogled od spredaj in pogled od zadaj.

Odgovornost za pravilno izbiro in posledice uporabe podatkov ter z njimi povezanimi nameravanimi ali doseženimi rezultati nosi prejemnik. Odgovornost za škodo ali posledično škodo je izključena.

Odgovornost ni izključena, če gre za obvezno odgovornost, npr. v primerih naklepa, grobe malomarnosti, pri garancijah kakovosti ali bistvenih pogodbenih obveznosti zaradi poškodbe, v primeru poškodbe, ki ogroža življenje, telo ali zdravje, ter pri odgovornosti skladno z zakonom o garanciji za izdelke. Nadomestilo škode zaradi kršenja bistvenih pogodbenih obveznosti pa je omejeno na značilno, predvidljivo škodo, če ne gre za naklep ali grobo malomarnost. Obrnjeno dokazno breme v škodo uporabnika s tem ni povezano.

V primeru vprašanj se obrnite na:

Na kontaktni obrazec

Miele spletna stran

Spletno mesto podjetja Miele d.o.o. lahko vsebuje tudi povezave do spletnih mest drugih ponudnikov. Ob vsaki prvi vzpostavitvi povezave se bo povezano spletno mesto preverilo glede protizakonitih vsebin. Za tuje vsebine, ki so dostopne prek tovrstnih povezav, Miele d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti. Če bo podjetje Miele d.o.o. ugotovilo ali bo opozorjeno na to, da določeno spletno mesto vsebuje protizakonite vsebine, bo v najkrajšem možnem času odstranilo sklic na povezavo.