Pregled vseh prednosti izdelka

Prednosti originalnih vrečk za prah Miele
Prednosti izdelka

Varno zaprt prah

(Droben) prah ostane varno zaprt.
Ker vrečko sestavlja več plasti, (droben) prah, ki ga vsesate, ne more več zaiti iz sesalnika v zrak v prostoru.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.