Pregled vseh prednosti izdelka

Pomivalni stroji
Prednosti izdelka

Tihi

Komaj slišno
Mielejev program Tihi pomiva z glasnostjo samo 38 dB(A) in je tako tih, da ga komaj zaznate. Idealno za odprte bivalne kuhinje in za pomivanje v nočnem času.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.