Pregled vseh prednosti izdelka

Pomivalni stroji
Prednosti izdelka

Prednastavitev zagona in prikaz preostalega časa

Pregled nad časom
S funkcijo prednastavitve zagona lahko za do 24 ur vnaprej določite, kdaj naj se izbrani program začne. Po zagonu je na prikazovalniku izpisan trenutni preostali čas izvajanja programa.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.