Vzvod za sprostitev v sili

Ročna sprostitev žlebine ob izpadu elektrike
Če med likanjem pride do izpada električnega toka, likalne žlebine ni več mogoče avtomatsko – s sprožitvijo nožnega stikala – odmakniti od valja. Da pa lahko svoje perilo kljub temu takoj vzamete iz stroja, lahko pritisk žlebine ročno sprostite z vzvodom za sprostitev v sili. Tako lahko z vrtenjem valja odstranite perilo. S tem je zagotovljena zaščita vašega perila.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.