• Brezplačna dostava za naročila nad 75 €
GP DC CX 0061 T
22,90 €
1 . Vse cene izdelkov vključujejo 22 % DDV.
[1]

Podrobnosti o izdelku

Tablete za odstran. vod. kamna, 6 kosov za kavni avtomat, parno pečico, FashionMaster, pečico, ki nudi peko s paro
 • Temeljito odstranjevanje oblog in vodnega kamna
 • Izjemno učinkovito in obenem nežno odstranjevanje vodnega kamna
 • Prilagojena formula – posebna Mielejeva receptura
 • Brez ostankov kemičnih sredstev po odstranjevanju vodnega kamna
 • Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna
Pozor. Vsebuje MALEIC ACID; CITRIC ACID Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči, zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino, posodo zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.
GP DC CX 0061 T

Tablete za odstran. vod. kamna, 6 kosov

za kavni avtomat, parno pečico, FashionMaster, pečico, ki nudi peko s paro
 • Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost navedenih podatkov.

Podrobnosti o izdelku

Tablete za odstran. vod. kamna, 6 kosov za kavni avtomat, parno pečico, FashionMaster, pečico, ki nudi peko s paro
 • Temeljito odstranjevanje oblog in vodnega kamna
 • Izjemno učinkovito in obenem nežno odstranjevanje vodnega kamna
 • Prilagojena formula – posebna Mielejeva receptura
 • Brez ostankov kemičnih sredstev po odstranjevanju vodnega kamna
 • Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna
Pozor. Vsebuje MALEIC ACID; CITRIC ACID Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči, zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino, posodo zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

Značilnosti

Datoteke za prenos, CAD in aplikacije
 • Spletna podatkovna kartica
  PDF
 • List izdelka
  PDF
1. Vse cene izdelkov vključujejo 22 % DDV.
 • Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost navedenih podatkov.
To top of page