Splošni pogoji poslovanja kampanje ob 125-letnici

125 let podjetja Miele - pogodbeni pogoji

Obdobje promocije

Splošna kampanja ob 125-letnici s promocijskimi modeli (serija 125 in serija 125 Gala) in 125-mesečno podaljšano garancijo je na voljo od 1. januarja 2024 do 30. septembra 2025.
Začetek promocije lahko pri posameznih kategorijah izdelkov odstopa.

 

 

Uveljavitev kupona za brezplačno opremo

Za promocijske modele 125, ki vključujejo brezplačno opremo (glejte strani s podrobnostmi o posameznem izdelku), je kupon priložen v pakiranju aparata. Kupon je mogoče uveljaviti samo v spletni prodajalni Miele. Dostava znotraj Slovenije. Izplačilo gotovine ni mogoče. Samo en kupon na naročilo. Kupona ni mogoče kombinirati z drugimi promocijami. Nadaljnja prodaja ni dovoljena. Datum veljavnosti posameznega kupona je naveden na samem kuponu.

 

 

Brezplačna 125-tedenska dodatna garancija

Brezplačna 125-tedenska dodatna garancija je na voljo samo za promocijske modele serije 125 Gala. ​

Kupon ali letak z informacijami o aktivaciji podaljšane garancije najdete v pakiranju izdelka. Preprosto skenirajte QR kodo in sledite navodilom.  ​

Dodatna garancija se doda neposredno dveletni Mielejevi garanciji in slednjo podaljša za nadaljnjih 125 tednov. Prosimo, upoštevajte, da morate garancijo aktivirati v 30 dneh po nakupu aparata v aplikaciji Miele. Na voljo za mobilno končno napravo (minimalne zahteve so podane v trgovini App Store). Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

Veljajo pogodbeni pogoji 125-tedenske dodatne podaljšane garancije. V nadaljevanju si oglejte celotne pogodbene pogoje. ​

Zahvaljujemo se vam, da ste aktivirali brezplačno 125-tedensko dodatno podaljšano garancijo! Podaljšana garancija začne veljati takoj po dveletni Mielejevi garanciji in jo podaljša za nadaljnjih 125 tednov.

Za 125-tedensko podaljšano garancijo veljajo naslednji pogodbeni pogoji, poleg zakonskih pravic v primeru napak in brez njihove omejitve. Uveljavljanje teh zakonskih pravic je brezplačno.

1. Trajanje in začetek kritja
1.1    Miele Slovenija, d.o.o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana Črnuče (v nadaljevanju »Miele Slovenija«) daje dveletno garancijo, ki začne veljati z nakupom aparata. S 125-tedensko dodatno podaljšano garancijo Miele Slovenija pokriva stroške popravil še nadaljnjih 125 tednov po koncu te garancije. Obdobje veljavnosti je navedeno na sprednji strani certifikata.
1.2    Pogodbeni dokument bo dostavljen po elektronski pošti.
1.3    Popravilo aparata, zamenjava aparata ali zagotovitev nadomestnih delov ne pomenijo podaljšanja pogodbenega obdobja.

2. Pogoji
2.1    Aparat je bil kupljen pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi EU (razen Republike Irske) ali Švici.
2.2    Lokacija aparata je v času nakupa podaljšane garancije v Sloveniji.
2.3    Podaljšana garancija velja samo za posamezen aparat Miele in ni prenosljiva na druge aparate.
2.4    Če aparat zamenja lastnika ali če se lastnik preseli na drug naslov, ostane podaljšana garancija v veljavi, če je podjetje Miele obveščeno o spremembi.
2.5    125-tedenska podaljšana garancija je na voljo brezplačno za določene modele 125 Gala Edition. Aktivirati jo je treba prek aplikacije Miele v 30 dneh od nakupa aparata.
          Aplikacija Miele je dodatna digitalna storitev podjetja Miele & Cie. KG.
2.6    Storitve v okviru podaljšane garancije se zagotavljajo izključno znotraj držav EU, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Švice in Norveške.
2.7    Storitve v okviru podaljšane garancije smejo opravljati izključno servisna služba Miele ali servisi, ki jih je pooblastilo podjetje Miele Slovenija. Servisna služba Miele je dosegljiva na miele.si/servis.
2.8    Na zahtevo podjetja Miele je treba predložiti račun za nakup in certifikat Miele podaljšane garancije.
2.9    Če stranka ni upravičena do zahtevka iz podaljšane garancije, se stroški popravil in drugih opravljenih storitev (npr. preverjanja aparata) zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.
2.10 Aparat z dokumentom o podaljšani garanciji se lahko uporablja samo za gospodinjske namene.

3. Vsebina in obseg
3.1    Napake na aparatu bodo brezplačno odpravljene v razumnem roku s popravilom ali zamenjavo ustreznih delov. Stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, kot so stroški prevoza, potni stroški, stroški dela in rezervnih delov, krije podjetje Miele Slovenija. Zamenjani deli ali aparati postanejo last podjetja Miele Slovenija.
3.2    Če popravilo ekonomsko ni smiselno ali ni mogoče, stranka prejme enak ali enakovreden nov aparat. Brezhibne integracije (povezljivosti) novega aparata v komunikacijski sistem ali povezave z drugimi aparati ni mogoče zagotoviti. Druga možnost je, da se na strankino zahtevo povrne ustrezna trenutna vrednost aparata. Če se povrne trenutna vrednost aparata, podaljšana garancija preneha veljati. Če je aparat zamenjan, se preostali čas trajanja podaljšane garancije prenese na nadomestni stroj.
3.3    Podaljšana garancija ne pokriva nobenih drugih zahtevkov za nadomestilo škode zoper Miele Slovenija, razen če servisni partner, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ravna namerno ali hudo malomarno, ali v primeru odgovornosti, ki je posledica smrtne poškodbe, telesne poškodbe ali okvare zdravja. 
3.4     Dostava potrošnega blaga in opreme ni vključena v obseg storitev.

4. Omejitve
Podaljšana garancija ne krije stroškov za popravilo napak in okvar, ki so posledica:
4.1    nepravilne postavitve ali namestitve, npr. neupoštevanja veljavnih varnostnih predpisov ali pisnih navodil za uporabo, namestitev in montažo;
4.2    nepravilne uporabe in upravljanja, npr. uporabe neprimernih pralnih/pomivalnih sredstev ali kemikalij, ter škode zaradi vnosa tekočin, gradbenega prahu ali prahu tonerjev;
4.3    odstopajočih specifikacij aparata, kupljenega v drugi državi EU (razen Republike Irske) ali Švici, ki ga zato ni mogoče uporabljati na lokaciji stroja ali ga je mogoče uporabljati le z omejitvami;
4.4    zunanjih dejavnikov, kot so poškodbe pri prevozu, poškodbe zaradi udarca ali sunka, poškodbe zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov;
4.5    popravil in sprememb, ki jih izvedejo serviserji, ki jih podjetje Miele ni usposobilo in pooblastilo za tovrstna servisna popravila;
4.6    škode na opremi, ki ne spada v obseg dobave, in uporabe neoriginalnih nadomestnih delov Miele in opreme, ki je podjetje Miele ni odobrilo;
4.7    razbitega stekla in okvarjenih žarnic;
4.8    nihanj električnega toka in napetosti, ki presegajo zgornje tolerančne meje, ki jih je določil proizvajalec, ali so nižja od spodnjih tolerančnih mej;
4.9    neizvajanja čiščenja in vzdrževanja v skladu z navodili za uporabo;
4.10    obrabe zaradi uporabe in naravne obrabe, kot je zmanjševanje zmogljivosti polnjenja akumulatorjev in sestavnih delov, ki jih je treba v skladu z navodili za uporabo redno menjati med življenjsko dobo izdelka.

5. Varstvo podatkov
Miele v okviru zagotavljanja servisnih storitev zbira in obdeluje osebne podatke. Podrobnejše informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov lahko preberete v naši politiki zasebnosti na strani miele.si/zasebnost.

 

Pouk o pravici do odstopa

Pravica do odstopa
Pravico imate, da v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov odstopite od te pogodbe. Odstopni rok poteče štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe morate o svoji odločitvi, da odstopate od pogodbe, z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti) obvestiti podjetje Miele Slovenija d.o.o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana Črnuče (telefon: 01 292 63 33, e-pošta: servis@miele.si). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavitvi pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

Posledice odstopa od pogodbe
Če odstopite od te pogodbe, vam bomo nemudoma, najpozneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko prejmemo obvestilo o odstopu od pogodbe, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najugodnejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.
Če ste zahtevali, da se izvajanje storitev v okviru podaljšane garancije začne v odstopnem roku, nam morate plačati razumni znesek, ki ustreza deležu že opravljenih storitev do trenutka, ko nas obvestite o uveljavljanju pravice do odstopa od te pogodbe, v primerjavi s celotnim obsegom storitev, predvidenih v pogodbi.

 

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite.) 
—    Miele Slovenija d.o.o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana Črnuče, telefon: 01 292 63 33, e-pošta: servis@miele.si
—    S tem odstopam/-o od pogodbe, ki sem/smo (*) jo sklenil/-i za zagotavljanje naslednjega blaga (*)/storitve (*):
—    Naročene dne (*)/prejete dne (*)
—    Ime potrošnika/-ov
—    Naslov potrošnika/-ov
—    Podpis potrošnika/-ov (samo pri sporočilu na papirju) 
—    Datum 
(*) Neustrezno izbrišite.
 

 

 

 

125-mesečna podaljšana garancija

125-mesečna podaljšana garancija (10 let in pet mesecev) je opcijska ponudba, ki jo lahko pridobite po spletu. 125 mesecev obsega 10 let in nadaljnjih pet mesecev, vključno z dveletno Mielejevo garancijo. Ta ponudba velja med celotnim obdobjem kampanje od začetka januarja 2024 do konca septembra 2025. Na voljo je izključno za velike gospodinjske aparate; iz ponudbe so izključeni naslednji izdelki: sesalniki, kavni avtomati (CVA in CM), aparati MasterCool, Ranges in pečica Dialog. ​

Veljajo pogodbeni pogoji podaljšane garancije. V nadaljevanju si oglejte celotne pogodbene pogoje.

Za podaljšano garancijo veljajo naslednji pogodbeni pogoji, poleg zakonskih pravic v primeru napak in brez njihove omejitve. Uveljavljanje teh zakonskih pravic je brezplačno.

1. Trajanje in začetek kritja
1.1    Miele Slovenija, d.o.o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju »Miele Slovenija«) daje dveletno garancijo, ki začne veljati z nakupom aparata. Z Miele podaljšano garancijo Miele Slovenija pokriva stroške popravila še nadaljnja 3 leta ali nadaljnjih 8 let po koncu te garancije. Podaljšanje garancije na 125 mesecev podaljša dveletno garancijo za dodatnih 8 let in 5 mesecev. Obdobje veljavnosti (trajanje) je navedeno na sprednji strani certifikata. 
1.2    Podaljšano garancijo, ki velja za pet (5) let, lahko stranka v času veljavnosti garancije podaljša na deset (10) let. 125-tedenska dodatna garancija se lahko v času trajanja garancije podaljša na skupno deset let. V ta namen se obrnite na servisno službo Miele.
1.3    Pogodbeni dokument se dostavi po elektronski pošti.
1.4    Popravilo aparata, zamenjava aparata ali zagotovitev nadomestnih delov ne pomenijo podaljšanja pogodbenega obdobja.


2. Pogoji
2.1    Aparat je bil kupljen pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem.
2.2    Lokacija aparata je v času nakupa podaljšane garancije v Sloveniji.
2.3    Podaljšana garancija velja samo za posamezen aparat Miele in ni prenosljiva na druge aparate.
2.4    Če aparat zamenja lastnika ali če se lastnik preseli na drug naslov, ostane podaljšana garancija v veljavi, če je podjetje Miele obveščeno o spremembi.
2.5    Prijava in s tem sklenitev podaljšane garancije mora biti opravljena v času dveletne garancije za aparat. 
2.6    Storitve v okviru podaljšane garancije se zagotavljajo izključno znotraj držav EU, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Švice in Norveške.
2.7    Storitve v okviru podaljšane garancije smejo opravljati izključno servisna služba Miele ali servisi, ki jih je pooblastilo podjetje Miele Slovenija. Servisna služba Miele je dosegljiva na miele.si/servis.
2.8    Na zahtevo podjetja Miele je treba predložiti račun za nakup in certifikat Miele podaljšane garancije.
2.9    Če stranka ni upravičena do zahtevka iz podaljšane garancije, se stroški popravil in drugih opravljenih storitev (npr. preverjanja aparata) zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.
2.10 Aparat z dokumentom o podaljšani garanciji se lahko uporablja samo za gospodinjske namene.
2.11 Podaljšana garancija ni na voljo za kavne avtomate in pomivalne stroje ProfiLine. Za te aparate veljajo posebne servisne ponudbe.


3. Vsebina in obseg
3.1    Napake na aparatu bodo brezplačno odpravljene v ustreznem roku s popravilom ali zamenjavo ustreznih delov. Stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, kot so stroški prevoza, potni stroški, stroški dela in rezervnih delov, krije podjetje Miele Slovenija. Zamenjani deli ali aparati postanejo last podjetja Miele Slovenija.
3.2    Če popravilo ekonomsko ni smiselno ali ni mogoče, stranka prejme enak ali enakovreden nov aparat. Brezhibne integracije (povezljivosti) novega aparata v komunikacijski sistem ali povezave z drugimi aparati ni mogoče zagotoviti. Druga možnost je, da se povrne ustrezna trenutna vrednost aparata. Če se povrne trenutna vrednost aparata, podaljšana garancija preneha veljati. Če je aparat zamenjan, se preostali čas trajanja podaljšane garancije prenese na nadomestni stroj.
3.3    Podaljšana garancija ne pokriva nobenih drugih zahtevkov za nadomestilo škode zoper Miele Slovenija, razen če servisni partner, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ravna namerno ali hudo malomarno. 
3.4    Dostava potrošnega blaga in opreme ni vključena v obseg storitev. 

 

4. Omejitve
Podaljšana garancija ne krije stroškov za popravilo napak in okvar, ki so posledica:
4.1    nepravilne postavitve ali namestitve, npr. neupoštevanja veljavnih varnostnih predpisov ali pisnih navodil za uporabo, namestitev in montažo;
4.2    uporabe aparata v nasprotju z namenom, za katerega je bil izdelan, napačnega upravljanja ali preobremenitve, npr. uporabe neprimernih pralnih/pomivalnih sredstev ali kemikalij ter vnosa tekočin, gradbenega prahu ali prahu tonerjev;
4.3    odstopajočih specifikacij aparata, kupljenega v drugi državi EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem, ki ga zato ni mogoče uporabljati na lokaciji stroja ali ga je mogoče uporabljati le z omejitvami;
4.4    zunanjih dejavnikov, kot so poškodbe pri prevozu, poškodbe zaradi udarca ali sunka, poškodbe zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov;
4.5    popravil in sprememb, ki jih izvedejo serviserji, ki jih podjetje Miele ni usposobilo in pooblastilo za tovrstna servisna popravila;
4.6    škode na opremi, ki ne spada v obseg dobave, in uporabe neoriginalnih nadomestnih delov Miele in opreme, ki je podjetje Miele ni odobrilo;
4.7    razbitega stekla in okvarjenih žarnic;
4.8    nihanj električnega toka in napetosti, ki presegajo zgornje tolerančne meje, ki jih je določil proizvajalec, ali so nižja od spodnjih tolerančnih mej;
4.9    neizvajanja vzdrževanja in čiščenja v skladu z navodili za uporabo;
4.10 obrabe zaradi uporabe in naravne obrabe, kot je zmanjševanje zmogljivosti polnjenja akumulatorjev in sestavnih delov, ki jih je treba v skladu z navodili za uporabo redno menjati med življenjsko dobo izdelka.


5. Varstvo podatkov
Miele v okviru zagotavljanja servisnih storitev zbira in obdeluje osebne podatke. Podrobnejše informacije o obdelavi podatkov lahko preberete v naši politiki zasebnosti na strani [miele.si/zasebnost].

 

Pouk o pravici do odstopa

Pravica do odstopa
Pravico imate, da v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov odstopite od te pogodbe. Odstopni rok poteče štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe morate o svoji odločitvi, da odstopate od pogodbe, z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti) obvestiti podjetje Miele Slovenija d.o.o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče (telefon: 01 292 63 33, e-pošta: servis@miele.si). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavitvi pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

Posledice odstopa od pogodbe
Če odstopite od te pogodbe, vam bomo nemudoma, najpozneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko prejmemo obvestilo o odstopu od pogodbe, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najugodnejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.
Če ste zahtevali, da se izvajanje storitev v okviru podaljšane garancije začne v odstopnem roku, nam morate plačati razumni znesek, ki ustreza deležu že opravljenih storitev do trenutka, ko nas obvestite o uveljavljanju pravice do odstopa od te pogodbe, v primerjavi s celotnim obsegom storitev, predvidenih v pogodbi.

 

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite.) 
—    Miele Slovenija d.o.o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče, telefon: 01 292 63 33, e-pošta: servis@miele.si
—    S tem odstopam/-o od pogodbe, ki sem/smo (*) jo sklenil/-i za zagotavljanje naslednjega blaga (*)/storitve (*):
—    Naročene dne (*)/prejete dne (*)
—    Ime potrošnika/-ov
—    Naslov potrošnika/-ov
—    Podpis potrošnika/-ov (samo pri sporočilu na papirju) 
—    Datum 
(*) Neustrezno izbrišite.