Storitve načrtovanja

1

V okviru načrtovanja vam nudimo naslednje storitve:

 • Načrtovanje kapacitet
 • Izračunavanje gospodarnosti
 • Optimizacija postopkov
 • Vodenje projekta
  • Uporaba izdelkov Miele
  • Uporaba trgovskega blaga
 • Storitve načrtovanja vključujejo:
  • Določitev podlage
  • Predhodno načrtovanje
  • Načrtovanje osnutka
  • Načrtovanje pridobitve dovoljenj
  • Načrtovanje izvedbe
 • Priprava konceptov financiranja
 • Priprava servisnih konceptov

!Inactive!:Prenos

Opis Format Prenos