Prednosti strojne priprave steklovine

Vsako rokovanje z laboratorijsko steklovino je povezano s potencialno nevarnostjo za osebje. Samo strojna priprava laboratorijske steklovine je lahko standardizirana, validirana in avtomatsko dokumentirana. Ker celoten postopek poteka povsem avtomatsko, je morebitna nevarnost za osebje laboratorija zgolj minimalna. To je tudi razlog, da strojna priprava nudi maksimalno zaščito osebja.
Ročna priprava v primerjavi s strojno
Vsako rokovanje z laboratorijsko steklovino je povezano s potencialno nevarnostjo za osebje. Lom stekla med ročnim čiščenjem lahko povzroči nevarne poškodbe. Tveganje predstavljajo tudi infekcijske in toksične kontaminacije. Uporabljena pomivalna sredstva so pogosto močno jedka.

Samo strojna priprava laboratorijske steklovine in pripomočkov je lahko standardizirana, validirana in avtomatsko dokumentirana. Ker stroj ostane zaprt med celotnim postopkom in ker celoten postopek poteka povsem avtomatsko, je morebitna nevarnost za osebje laboratorija zgolj minimalna. To je tudi razlog, da strojna priprava nudi maksimalno zaščito osebja.
Kakovost vode
Pri pripravi analizno čiste laboratorijske steklovine je kakovost vode še posebej pomembna. Neobdelana voda vsebuje soli in minerale, ki se lahko v določenih pogojih odložijo na površine stroja in instrumentov. Povsem razsoljena voda poleg tega prepreči korozijo instrumentov. Zlasti pri veliki porabi vode je smiselno, da pazite na ustrezno kakovost vode. Dosledna priprava vode poveča gospodarnost pomivalno-dezinfekcijskega stroja. Filtracija namreč ščiti pred škodljivimi oblogami, prepreči čase izpada in popravila stroja ter zniža stroške za pomivalne medije.
Uporaba in laboratorijska steklovina ter pripomočki
Določene kontaminacije v laboratorijski steklovini lahko vplivajo na analitične metode. Poznavanje teh dejavnikov pomaga pri izbiri pomivalnega sredstva.
Kontaminacija in dezinfekcija
Poznavanje fizikalnih in kemijskih lastnosti kontaminacije v laboratorijski opremi je izjemno pomembno za potek procesa pomivanja in izbiro pomivalnega sredstva.
Fizikalne in kemijske lastnosti kontaminacije zajemajo npr. topnost v vodi v kislih, pH-nevtralnih ali alkalnih pogojih, kemijsko reakcijo med hidrolizo ali oksidacijo, tališče ali zmehčišče, možnost emulgiranja, suspendiranja ali dispergiranja.
Analitične metode in analizna čistost
Določene kontaminacije v laboratorijski steklovini lahko vplivajo na analitične metode. Poznavanje teh dejavnikov pomaga pri izbiri pomivalnega sredstva.
NetBox.2
NetBox.2 je celovit sistem dokumentacije, vključno s predkonfigurirano programsko opremo. Sistem je z vmesnikom povezan s pomivalno-dezinfekcijskim strojem. NetBox.2 zbira vse pomembne podatke izbranega pomivalno-dezinfekcijskega programa. Med normalnim delovanjem dokumentacija poteka povsem avtomatsko brez posegov uporabnika. To pomeni maksimalno obratovalno varnost, saj je NetBox.2 tako v veliki meri zaščiten pred napakami uporabnika. Procesni podatki se najprej shranijo v pomnilnik, kjer je lahko začasno shranjenih skupno do 10.000 šarž. Nato se lahko podatki arhivirajo v omrežju ali na nosilcu podatkov. V omrežnem delovanju je mogoče upravljanje in nadzor prek osebnega računalnika. K novemu dokumentacijskemu sistemu je mogoče dodati opcijski prikazovalnik za prikaz temperaturne/časovne krivulje in protokolov pomivanja. Prav tako v opcijski ponudbi je optični bralnik črtnih kod ali optični bralnik RFID, da lahko hitro in zanesljivo identificirate polnjenja šarž. Uporabnik lahko dodatno sprosti ali zaklene tudi vsebino šarže (po poteku procesa).
Sistem za procesno dokumentacijo je opcijsko seveda na voljo tudi kot čista programska rešitev, namenjena namestitvi na osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows.
Oprema je odvisna od modela. – Slike so zgolj primeri in služijo pojasnilu