Nadzor tlaka pomivanja

Nadzor za varnost
Različni dejavniki, npr. napačen priklop košare ali čezmerno penjenje, lahko privedejo do padca tlaka pomivanja. Nadzor tlaka pomivanja v pomivalno-dezinfekcijskem stroju zagotavlja optimalne poteke programov, tako da stroj vselej doseže zanesljive rezultate priprave.
Oprema je odvisna od modela. – Slike so zgolj primeri in služijo pojasnilu