Priklop kasirnega sistema

Samopostrežno obratovanje
Stroji so primerni za uporabo v samopostrežnih pralnicah. S pomočjo ustreznega vmesnika jih lahko za obračun trajanja uporabe priključite na kasirne sisteme (za priklop kasirnih sistemov je pri nekaterih modelih potrebna dodatna oprema).
Oprema je odvisna od modela. – Slike so zgolj primeri in služijo pojasnilu