Komunikacijska reža

Enostavna izmenjava podatkov
Naj gre za dokumentacijo poteka programa ali za povezavo dozirnih črpalk, kasirnih naprav in drugih aparatov – komunikacijska reža predstavlja osnovo za izmenjavo podatkov z zunanjimi sistemi. Po vstavitvi Mielejevih komunikacijskih modulov lahko vzpostavite povezavo z najrazličnejšimi perifernimi napravami.
Oprema je odvisna od modela. – Slike so zgolj primeri in služijo pojasnilu