Nabavna politika

Beschaffungspolitik

Tržni uspeh naših izdelkov je tesno povezan z njihovo kakovostjo in je neposredno odvisen od našega cilja, da nenehno izpolnjujemo vse višje zahteve naših strank po kakovosti. V času, ko konkurenca postaja ostrejša tako na notranjih kot zunanjih trgih, bo kakovost vedno bolj odločilen dejavnik.

V okviru naše nabavne strategije in skladno z motom podjetja »Immer Besser (vedno boljši)« si želimo sodelovanja z dobavitelji, ki imajo enako filozofijo glede kakovosti in jih zanima poslovni odnos s proizvajalcem gospodinjskih aparatov, ki deluje po vsem svetu.

Posebne zaveze ne čutimo le do naših zaposlenih in strank, temveč tudi do naših dobaviteljev in javnosti. Odnosi z našimi dobavitelji morajo biti učinkoviti, zanesljivi in zasnovani dolgoročno.

Pogoji za takšen odnos so vzpostavljen sistem kakovosti po DIN ISO 9000, okolju prijazno ravnanje skladno z DIN EN ISO 14001, pravočasno in fleksibilno izpolnjevanje naših naročil ter odprtost za inovacije in sodelovanje pri izdelavi tehničnih rešitev.

Miele kot družbeno odgovorno, etično korektno podjetje, ki deluje trajnostno, v svojem odnosu z dobavitelji sledi celovitosti in upošteva mednarodni standard Social Accountability 8000 (https://www.sa-intl.org) ter to pričakuje tudi od svojih dobaviteljev. Ta standard temelji na številnih obstoječih mednarodnih človekovih pravicah, vključno z vsemi ključnimi sporazumi Mednarodne delovne organizacije (ILO), Splošno deklaracijo človekovih pravic in sporazumom Združenih narodov o pravicah otrok.