Garancija za zaščito pred izlivom vode*

Zaščita pred izlivom vode – zajamčena!*
Za vse sisteme za zaščito pred izlivom vode vam Miele jamči zaščito vašega doma – in to za obdobje 20 let. Če se torej zgodi, da zaradi okvare sistema za zaščito pred izlivom vode pride do materialne škode, ste zajamčeno zaščiteni*. Miele v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo za njegove zaščitne sisteme, poravna stroške, ki izhajajo iz tako nastale škode. Pogoj je strokovna inštalacija stroja.
Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.Zakonsko predpisana obvezna garancija ostane nespremenjena. Značilnosti opreme so odvisne od modela.