Sistem Watercontrol (WCS)

Varnost z dodatnim senzorjem
Sistem Watercontrol (WCS) s senzorjem nivoja vode nadzoruje dovod vode. Če normalni nivo ni dosežen, sistem prekine dotok vode. Če v notranjosti stroja pride do iztekanja vode, se dovodni ventil stroja zapre in voda se izčrpa iz lužne posode. Stikalo na plavač v kadi na dnu dodatno zazna iztekajočo vodo.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.