Zaščita med brisanjem

Varno odstranjevanje umazanije
Z enim samim dotikom lahko upravljanje kuhalne plošče zaklenete za 20 sekund. Vse nastavitve se ohranijo. Čas se dobro vidno odšteva na prikazu timerja.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.