Izklop kuhalnega polja, če na njem ni posode

Odlična varnost
Če na vklopljenem kuhalnem polju električne kuhalne plošče z indukcijo ni posode ali je na njem neprimerna posoda, se dovod energije prekine oz. se sploh ne vzpostavi.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.