Individualne možnosti nastavitve

Odvisno od potreb
Osnovne nastavitve kuhalne plošče lahko enostavno prilagodite svojim individualnim zahtevam. Tako lahko spremenite npr. hitrost odziva senzorskih tipk.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.