Piroliza

Privoščite si največje udobje
Piroliza je samodejno čiščenje notranjosti pečice pri visokih temperaturah. Dolgotrajno čiščenje in agresivna čistilna sredstva so zato preteklost. Ker pri pirolitičnem čiščenju vsi ostanki hrane razpadejo v pepel, se popolnoma odluščijo od površine v notranjosti pečice. Za porabo energije velja: tako velika, kot je potrebno, vendar tako majhna, kot je le mogoče.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.