Varnostne funkcije

Avtomatski izklop za maksimalno varnost
Aparat lahko zaklenete in ga tako zaščitite pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je prekoračen maksimalni čas delovanja, se Mielejeva pečica samodejno izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub temu poskrbljeno.
Značilnosti opreme so odvisne od modela.